۲۷ شهریور ۱۳۹۴

حدس و گمان

با خودم فکر می‌کنم در روزهای گذشته‌ی تاریخ، چه کسانی بهترین مکان‌های پنهان شدن را می‌شناخته‌اند؟ و از آن پنهان شدن برای چه کارهائی استفاده می‌شده؟
راهزن‌ها در روزگار قدیم، به احتمال زیاد بهتر پنهان می‌شده‌اند و خب، از آن برای راهزنی استفاده می‌کرده‌اند، اما بعدش حدس می‌زنم که لابد نقشه‌هائی هم داشته‌اند برای مشخص کردن این نقاط و این نقشه‌ها یا جائی رسم شده و مانده برای نسل‌های بعد یا سینه‌به‌سینه نقل شده.
اینکه نقشه‌ی این نقاط حالا دست چه کسانی ست را حدس بزنید، البته حدس‌اش خیلی آسان‌تر از چیزی ست که از دور به نظر می‌رسد.