۲۳ مرداد ۱۳۹۳

دیالوگ

این بخشی ست از گفتگوی افسر راهنمائی و رانندگی و بنده که منتهی شد به تذکر و جریمه.
- سرعت‌ات خیلی زیاده.
: من نود تا می‌رفتم.
- خیلی باید کمتر از این حرف‌ها بری، تابلو هم داره.
: نداره!
- ندیدی.
: نداره!
- جریمهٔ سرعت غیرمجاز چهل تومنِ، چه کار کنم؟
: بنویس خب!
- بنویسم؟ (تعجب زیاد)
: خب ننویس!
- جریمه که نمی‌شه ننوشت، چقدر بنویسم؟
: هر چی دوست داری؟
- هر چی که نمی‌شه، نرخ‌اش مشخصه!
: خب ننویس!
- می‌نویسم ۱۵، و تذکر که دیگه سرعت غیر مجاز نری (همراه با لبخند).

همیشه همین‌طوری ست، هر بار که جریمه می‌شوم حدود ۹۰ تا سرعت دارم و تابلوئی وجود ندارد یا گاهی هم دارد که نمی‌بینم‌اش. معمولا هم افسر‌ها به شکل خجسته‌ای همین‌طور که می‌خندند جریمه‌ام می‌کنند.