۱۱ تیر ۱۳۹۲

پخش زنده؟

پخش تصاویر متحرک خیلی کوتاه از یک برنامه یا یک رویداد در حال برگزاری در لابه‌لای تصاویر نیمه متحرک خیلی خیلی بلندتر، کش‌دار و مکرر صحنه‌ی آهسته‌ی همان تصاویر خیلی کوتاه پیشین، پخش زنده نام دارد.