۲۵ فروردین ۱۳۹۱

می‌توانیم، توانسته‌ایم، یا می‌توانستیم

عرض کنم خدمت شما که رئیس دولت این هفته مهمان استان هرمزگان بود و هر جائی که چیزی قابل آویزان کردن بود، بنری چیزی زده بودند و با اندکی تفاوت در متن و نگارش، مضمون اکثرشان هم این بود که امروز می‌توانیم به توانسته‌ایم تبدیل شده است، که البته گویا این حرف را خودِ خودِ آقامون محمود گفته است اگر بعد نزند زیرش.

اما خیلی بهتر بود که یکی برای‌شان توضیح می‌داد که تفاوت هست بین توانسته‌ایم با می‌توانستیم، یکی که می‌توانست برای ایشان قشنگ و تر و تمیز و خجسته توضیح دهد، یکی که در توضیح دادن واقعیت‌ها وارد است، یکی که دل‌اش برای این آب و خاک می‌سوزد و به ایشان نزدیک است، یکی که در… کاش خودش، می‌فهمید.

پروژه‌ای ملی روی کاغذ ۶۷ درصد پیشرفت کرده اما وقتی از کنارش رد می‌شوی هنوز همان برهوت چهار سال پیش است با این تفاوت که آن وقت‌ها راحت می‌توانستی بروی داخل و حالا یک در گنده برای‌اش ساخته‌اند و حراست دارد و نمی‌توانی، همین. کوری‌م لابد. می‌توانستیم از موقعیت‌هائی که پیش آمد استفاده کنیم منتها ما، گل به خودی زدن‌مان بهتر است و از این توانائی‌مان به صورت بهینه استفاده می‌کنیم.