۱۳ فروردین ۱۳۹۰

بازار اندروید

راست‌اش، اندرویدی‌های داخل ایران به گمان‌ام شاکی‌ترین‌ها باشند بین ملت، دسترسی به مارکت اندروید محال اگر نباشد یکی از کارهای بسیار سخت است، به‌خصوص در چند وقت اخیر.

اما فارسی‌تلی‌ها بازار را راه انداخته‌اند برای کاربران ایرانی که استفاده از آن لذت‌بخش است، دروغ چرا. بیشتر از سه ماه است کاربر اندروید هستم و فقط موفق شده‌ام یک app از مارکت بگیرم، آن‌هم شانسی و این‌ها، حالا هم انگار به چشمه رسیده باشم، درک‌ام کنید.

بازار را از این آدرس بگیرید و پیشنهادهای‌تان را به feedback@getbazaar.com ارسال کنید.

مثلا من نوشتم که اگر کمی یه شکل و شمایل Applanet دربیاید بهتر است، یعنی وقتی appهای نصب شده را به صورت فهرست نشان می‌دهد، همان‌جا اطلاع دهد که این نرم‌افزار باید به روزرسانی شود.