۰۹ دی ۱۳۸۹

ادامه‌ی مسابقات توپ و تخته

راست‌اش، سری قبل و در مسابقات شرکت‌‌های پالایشی، در تیمی اول شدیم و در انفرادی پنجم شدم. انتظار بیشتری داشتم اما بسوزه پدر ترس که آدم رو بیچاره می‌کنه. حالا داریم می‌ریم مشهد، برای مسابقات ورزشی. امروز می‌ریم، جمعه و شنبه توپ می‌زنیم و یک‌شنبه برمی‌گردیم.

دنبال چه هستم این بار؟ بهتر بازی کنم، سوای اولی در تیمی و حضور در فینال به عنوان هدف‌های این بار، می‌خواهم ببینم ترس از بازی و حمله کردن را چقدر از خودم دور کرده‌ام در این چند ماه.