۱۶ شهریور ۱۳۸۹

دوست‌ات دارم جی‌میل

چندتایی دوست و هم‌کلاسی دارم که وقتی ای‌میل می‌زنم و محترمانه چیزی ازشان می‌خواهم اصلا جواب نمی‌دهند که مثلا فلانی وقت ندارم یا برو گم شو حتی، اما هر کدام‌شان روزی 10-12 تا ای‌میل می‌فرستند در مایه‌های جفنگ (همان Spam). به لطف priority inbox، یکی دو تا فیلتر درست کردم و از این به بعد، حداقل ای‌میل‌های‌شان هی توی چشم نمی‌رود.