۰۶ مهر ۱۳۸۹

مسابقات توپ و تخته شرکت‌های پالایش نفت

عرض کنم خدمت شما که تا یکی دو ساعت دیگه، مسابقات تنیس روی میز کارکنان شرکت‌های پالایش نفت، به میزبانی ما شروع می‌شه؛ امروز مسابقات تیمی و فردا انفرادی. برای خودم، فرصتی‌ست تا ببینم تمرین مرتب، سوای کنترل وزن چقدر در یادگیری‌م موثر بوده و کجا هستم، و اینکه دوستان و همکاران‌مون در سایر شهرها رو بعد از یک سال می‌بینیم؛ همون دور هم و این‌ها.

دوربین رو شارژ کردم و یکی دو تا نوار گرفتم تا بازی‌ها رو ضبط کنم. البته خاطره‌ی خوشی ندارم، بار آخری که با دوربین رفتم برای ضبط بازی، فوتسال بود و من سه ماه کف خونه افتاده بود با پای آش و لاش، این‌بار خدا به خیر کنه.