۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

کوسه‌های فلان، لنگرهای بیسار و مافیای فلان‌کاره

فکری‌ام که این کوسه‌های فلان فلان شده مگر کورند که نمی‌بینند فلاکت ما کاربران ایرانی را که هم از داخل می‌خوریم هم از خارج هم از بالا و هم از پایین. داخل که خدایا شکرت کلا، خارج هم که ملت صبح پا می‌شوند از خواب و دست و رو نشسته، زرتی سه چهار تا قطعنامه در می‌کنند و همه چیز هم که شکر خدا تحریم و قحطی، تازگی‌ها که نماینده‌های مستقیم کائنات، مستقر در زمین و آن هم فقط در ایران، تهدید کرده‌اند به زلزله‌ی مهیب خانمان‌برانداز. آن وقت وسط این همه فلاکت، چند تا کوسه‌ی... کابل حیات‌مان را گاز می‌گیرند و فاتحه.
از آن طرف هم مافیای ایتالیا، در اینترنت ایرانی اختلال ایجاد می‌کند، یکی نیست به‌شان بگوید آخه شماها چرا خره، ما عاشق ویتوکورلئونه هستیم همه از دم، کلا عشق است مافیا را، حتی آن تیله‌های توی دهان آقامون مارلون براندو. شماها دیگه چرا؟
تازه‌ش هم، اصلا این همه کابل خوب توی دنیا هست، مثل اینترنت کره با آن سرعت وحشتناک‌اش، غنی‌تر است کوسه جان، خره، برو خب، بند کردی به این اینترنت نیمه‌جان، حداقل یکبار برو امتحان کن. این همه کشور که اینترنت‌شان یا بخشی از آن از دریا تامین می‌شود، فقط ما هستیم که هفته‌ای سه‌بار کابل‌مان را می‌خوری. برو دیگه، خجالت بکش! بی‌تربیت... تهمت می‌زنی به بچه‌های خوب و زحمتکش اداره فلان و بهمان، ...ش خودتی، کوسه هم اینقدر پر رو، وقتی به‌ت می‌گویند کار جنابعالی‌ست قبول کن و رویت را کم کن.
» این خزعبلات را از طریق ای‌میل فرستادم و دارم تست می‌کنم، فقط بدی‌ش این است که دسته‌بندی در این روش تعطیل است.
» اتفاق عجیب حتی می‌تواند این باشد که بلاگر زنده است و بنده دارم این خط آخر را اضافه می‌کنم و برچسب می‌زنم خیر سرم.