۰۷ مرداد ۱۳۸۸

به یک نفر دادزن نیازمندیم، این‌بار برای بازی در فیلم

حتما می‌دانید «دادزن»ها چه کسانی هستند، آدم‌هایی که خیلی‌شان از سر ناچاری و برای گذران زندگی داد می‌زنند برای فروش کتاب و اجناس‌شان. اما اینکه مثلا در یک فیلم سینمایی و ایده‌ی انسان‌هایی با ویژگی‌های خارق‌العاده‌ی موروثی، کسانی هم باشند که ویژگی خارق‌العاده‌شان داد زدن باشد دیگر از آن داستان‌هاست.

در فیلم Push، دو تا پسر هستند و پدری که خانواده‌ی دادزن‌های فیلم را تشکیل می‌دهند و البته چون آدم بد هستند باید بمیرند و سعی می‌کنند و می‌میرند، منتها پدر داستان آن‌قدر داد می‌زند که جان‌اش در‌می‌رود رسما؛ ساختمان بر سرش خراب می‌شود.

Push-pop-boysاینکه مثلا بروی مدرسه‌ی بازیگری و بالاخره در یک فیلم هالیوودی نقش بگیری و نقش‌ات هم مهم باشد، لال هم نباشی و دهان‌ات را هم باز کنی، منتها به جای حرف فقط داد بزنی، عجیب است دیگر. اما اینکه چرا خواهرشان آینده را می‌بیند به جای اینکه مثلا جیغ‌جیغ کند هم نکته‌ای‌ست. یحتمل به طرف خانواده‌ی مادری‌شان رفته این یکی.

» فیلم به لطف بابای یسنا به دستم رسید، نگارنده بدین‌وسیله کمال تشکر خود را بابت تماشای فیلم ابراز می‌دارد و نهایت تاثر و تاسف‌اش را از درگذشت بزرگ خاندان «دادزن»های صنعت سینما هم.