۱۸ فروردین ۱۳۸۸

حرف‌های حساب، حرف مفت

حرف حساب، یک

افراط و تفريط در کارها هزينه‌ی گزافی دارد، به طوری که تفريط ما را به جایی می‌کشاند که بحث دوستداری ملت اسرائيل را مطرح می‌کنيم و از سوی ديگر در جاهایی آنچنان غرب‌ستيزی در شعارهای ما اوج می‌گيرد که برای جبران آن به فرستادن پيام‌ها و نامه‌های بی‌حاصل می‌پردازيم و شبيه آن را در مسائل اقتصادی هم داريم.

حرف حساب، دو

زمانی که به اين عزت نفس با دادن پول، صدقه و گونی سيب‌زمينی لطمه می‌زنيم و مردم را تحقير می‌کنيم، نمی‌توانيم اميد داشته باشيم که عزت نفس ملت‌مان را برای روزهای سخت ذخيره کنيم و نگاه داريم.

حرف حساب، سه

بايد فضای کسب و کار را بهتر کنيم و اراده‌ای قوی می‌طلبد و نيازمند همکاری همه‌ی قوا هستيم. ما بايد جلوی فساد مالی را بگيريم اما منظور من اين نيست که بايد دنبال مافیای نفتی خيالی باشيم…

حرف حساب، چهار

بخش خصوصی از شناور بودن سياست‌ها می‌ترسد. کسی که زحمت کشيده و با خون دل سرمايه‌ای جذب کرده، با وجود سياست‌های شناور نمی‌تواند سرمايه‌گذاری خوبی داشته باشد. وقتی ما در سه سال، سه رئيس بانک مرکزی عوض کنيم، طبيعی است که سرمايه‌گذار داخلی و خارجی حاضر به مشارکت نيست. من حمايت از توليدکننده‌ی داخلی را نيز به عنوان يکی از برنامه‌ها دنبال خواهم کرد. در دوران جنگ هم اين برنامه را دنبال می‌کردم. برای همه‌ی ما بايد دردناک باشد که پسته‌ی کاليفرنيایی در آجيل ما باشد. امروز همه خبر دادند که صادرکنندگان خارجی مستقيم با کارخانه‌هایی که سال‌ها رشد کردند، تماس می‌گيرند که توليد را متوقف کرده و کالاهای آن‌ها را به فروش برسانند.

و اما حرف مفت

پروژه‌ی امنيت اجتماعی اثرات سوء دارد و تامين‌کننده‌ی اهداف نظام ما نيست و همه‌ی مسائل اجتماعی با تکيه بر مزيت‌های ما در اعتماد به جوانان و زنان بايد تهيه شود و به صورت آمرانه و خشن هر نوع برخوردی که داشته باشيم، آثار مثبتی نخواهد داشت. وی تاکيد کرد؛ بخشی از برخوردها اساساً موضوعيت ندارد و با سوء نيت انجام می‌شود و اين به حساب نظام گذاشته می‌شود و من اين گشت‌ها را جمع خواهم کرد.

» از اینجا، متن کامل‌اش اینجاست.

و اما یک مشت حرف بسیار مفت، بسیار مفت؛ که البته برای خنده‌درمانی توصیه می‌شود.