۱۶ آذر ۱۳۸۷

راهنمای فارسی‌سازی پوسته‌های بلاگر، با نان اضافه

سوال این است که آیا اصلا راهنمایی هم برای فارسی‌سازی پوسته‌های بلاگر وجود دارد و اگر هست کجاست که دیده نمی‌شود؟

جواب‌اش خیلی قاطع نیست، چون هنوز کار دارد تا راهنمای راهنما شود اما به قول علما، “کاچی بعض هیچی”، می‌توانید راهنمای فارسی‌سازی پوسته‌ها را در ویکی بلاگر فارسی بخوانید و راهنمایی و کمک‌مان کنید تا تکمیل شود.

» اما نان اضافه،

1ـ هاست بلاگر فارسی طبق معمول چند ماه اخیر روی هواست. دیگر برای شما نامعتبر بودن لینک‌ها و برای ما فحش خوردن عادی شده انگار، اما تا پایان هفته‌ی جاری بلاگر فارسی می‌رود روی هاست جدید و همه‌مان راحت می‌شویم؛ شما از هدر رفتن وقت‌تان و ما از فحش خوردن، هر چند فحش‌خورمان ملس شده این روزها.

2ـ اگر زبان فارسی را در داشبورد بلاگر انتخاب کرده‌اید و از ترکیب فایرفاکس+استایلیش استفاده می‌کنید، استایل بلاگر فارسی (توضیح در اخبار بلاگر فارسی) فراموش نشود.