۱۱ دی ۱۳۸۷

برای خودمان دو تا

Silk_Flower_Wedding_Decoration_Garland

» با تو بودن، رویای دوست‌داشتنی من است.
» وقتی آرش، سال قبل نوشت با “بیش از صد ماه تجربه”، خب، راستش کف کردم، یا وقتی پرویزخان زاهد نوشت رسیدیم به بیست سال. ما هنوز خیلی مانده تا برسیم به 100 تا و 200 تا، شاید برسیم و شاید هم نه -که البته چطور رسیدن هم شرط است-، اما تا همین‌جا هم مبارک‌مان باشد، شد 72 تا تمام.

» می‌رسیم، حتما. خوب هم می‌رسیم :-) به‌خصوص حالا که رویای مشترکی هم داریم؛ سیدکامیار.
شعار هم همین است که نوشتم: “با تو بودن، رویای دوست‌داشتنی من است”.

» تا حالا وبلاگ آرش رو برای “تجربه” جستجو کردید؟ به قول خودش چاکریم.
» پرویزخان هم که سال 64، بله و اینا.