۲۵ آذر ۱۳۸۷

خیاط آشنا سراغ ندارید؟

جدی عرض کردم، پاره پوره شدیم از بس این چند روزه لینک دانلود مستقیم Transporter-3 رو ای‌میل کردن و ما زدیم بره توی اسپم.

ما؟ این جمع بستن هم عادتی شده‌ها. عزت زیاد.