۱۴ آذر ۱۳۸۷

فایرفاکس آوازه‌خوان

خبر: نسخه‌ی یک Songbird اومد بیرون. حرکت خوبیه، تمام.

محمد اصفهانی گوش می‌دهیم و روی گزارش فروش سه ماهه‌ی دوم کار می‌کنیم و گزارش حاشیه‌ی سود رو اصلاح می‌کنیم، می‌چسبه کار کردن اینجوری. مرورگر هم که دم دسته، با همون قابلیت‌های فایرفاکس؛ افزونه‌ها و پوسته‌ها، حضرت Stylish هم هست، یعنی گودر هم به موقع سر جای خود حاضر می‌باشد.

خانه به خانه دیدم‌ات/ هم‌چو فَسانه دیدم‌ات… به‌به.

» بابای یسنا می‌تونه روی 387 و در پوشه‌ی utility پیداش کنه :)