۰۷ آذر ۱۳۸۷

وبلاگ‌های تازه، دوستی‌های نو/ یک

خدمت شما عرض کنم که اگر اجازه بدهید، از این به بعد، به جای وراجی وبلاگ معرفی کنم گاهی؛ وبلاگ‌های تازه‌وارد، وبلاگ‌های خوب، همان ذغال‌های خوب سابق. دوست ناباب هم که تا دل‌تان بخواهد در وبلاگستان زیاد است.

اولی‌ش را داشته باشید تا خدمت برسم، خوراک/فیدش هم اینجاست.