۰۷ آذر ۱۳۸۷

کارآگاه یوفِس

نتیجه‌ی گشت‌وگذار در Rssmeme.com رو در عکس زیر به اشتراک می‌گذارم؛ آخرین نظرات وارده در سایت و هنرنمایی چند تن از هم‌وطنان ذکور.

Sighe-and-rssmeme

اینکه چه اتفاقی افتاده و صیغه چه ربطی به نظرات سایتی مثل Rssmeme.com دارد الله اعلم. اولش فکر کردم سایت مذکور هم فید دارد و ملت همیشه در کف و خون هم مشترکش هستند، اما گویا اینطوری نیست، یعنی فید ندارد، اما ملت هم‌چنان در کف و خون هستند.

» چرا لینک ندادم به سایت‌شون؟ به تو چه، بچه پر-روی…