۰۲ آبان ۱۳۸۷

نکنید آقاجان، اعتراض نکنید

عرض کنم خدمت شما که ما یک مشت سیگاری داریم اینجا که کارمون شده بود اعتراض، که توی راهرو سیگار نکشید و دودش رو نکنید توی حلق ما و اینا. بالاخره تصمیم گرفتن برای سیگاری‌ها “اتاق سیگار” علم کنن. بعد از اون جریان، کل سیگاری‌های ساختمون اطراق کردن توی “اتاق سیگار” و در اتاق هم که باز و سهم حلق ما از دود سیگار چند برابر، قدرت خدا.

خلاصه اینکه اعتراض نکنید، چون آخرش دودش فرو می‌ره توی یه جای خودتون، کجا بود؟ آهان، چشم‌تون، از ما گفتن.

» کپی‌رایت “نکنید آقاجان نکنید” کماکان برای صاحب‌اش محفوظ است. درست که اصحاب وبلاگستان که بنده هم در زمره‌ی ایشان هستم گاهی ناخنکی می‌زنیم به این جمله، اما صاحب دارد.