۱۹ مهر ۱۳۸۷

فوتسال، رویای شیرین

905194_full-lnd » حتی گریه‌های حسین شمس هم در پایان بازی نفس‌گیر دیروز قشنگ بود. می‌نویسم که تشکر کنم از بچه‌های تیم ملی بابت بازی عالی دیروز، به‌خصوص در نیمه‌ی اول که بیست دقیقه‌ی تمام تیم چک توی قوطی بود، لذت بردم از فرم بازی و همکاری همه‌ی تیم در دفاع و حمله.

» صفحه‌ی تیم ایران، شنبه حدود ساعت 5 با برزیل، یک‌شنبه حدود 7 با اوکراین و سه‌شنبه حدود 5 با ایتالیا.
» فرندفیدی کردن قضیه.