۱۸ مهر ۱۳۸۷

آموزش نوین شوهرداری به رسم کیهان، خدا به دور ننه

نوشتنی‌ها را نوشته‌اند دوستان (لینک در فرندفید، شونصد نفر لایکیده‌اند و n تا هم کامنت دارد، به خدا) و کارد هم که بزنی خون‌شان در نمی‌آید. اما هیچ کس به حال نویسنده‌ی فلک‌زده‌ی یادداشت زیباترین روش شوهرداری (قسمت اول) فکری نمی‌کند چرا؟ آخر این چه رسم مسلمانی‌ست که شما دارید؟ این همه مشکل روحی-جسمی-فرهنگی-خانوادگی در یک بدن آخه؟

اصلا مشخص نیست که نویسنده مرد است یا زن، خدای نکرده نویسنده‌های مقالات کیهان اسم ندارند؟ اگر مرد است و متاهل هم هست نویسنده‌ی مقاله‌ی کذایی، خب به دادش برسید، از دست رفت کلا اینکه. بنده‌ی خدا، مثل اینکه خیلی به‌ش سخت می‌گذره –یا گذشته یا قراره بگذره- زندگی زناشویی. باور نمی‌کنی؟ هر دو قسمت را بخوان پس، چه مقدمه‌ای هم چیده برای حکایت‌اش.
» د لامصب پا بده، این بدبخت کلا از دست رفت که.

زيرا انسان بی‌ایمان، باوری به رفتارهای اخلاقی و دور از شئونات زناشویی نخواهد داشت و چون به قيامت و حساب و كتاب عقيده ندارد ممكن است به شوهر خيانت كند و با ديگری جمع شود. و لذا هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی اجتماعی و تربيت فرزندان بر پايه‌ی اصول ايمانی خيانت می‌كند و زندگی خانوادگی را به تباهی می‌كشاند.

» این یکی آخر تناقض است که. تاکیدها هم مثلا از کمانگیر :-)
» کیهان می‌خونی؟ خاک عالم.
» شده حکایت دایناسورها و پا ندادن دایناسور مونث و انقراض نسل، آیا؟