۲۳ شهریور ۱۳۸۷

تحولی در نوآوری

اول کار بنویسم که این یک تصویر است از خلاقیت یک مشت آدم شادمغز. نوشتم که بابای یسنا هول نکند که ای بابا سهمیه‌ی امروزمان هم که تمام شد.

Revolution-in-innovation

خاطرتان هست در مورد سهمیه‌بندی اینترنت نوشتم چند ماه پیش. هر از گاهی ما ترفندی پیدا می‌کنیم برای گذر از این دیوار مضحک و بالایی‌ها دنبال راهی می‌گردند برای بستن روزنه‌ی تازه. و بستن روزنه راهی‌ست برای فکر دوباره برای گذر. نه ما توانسته‌ایم قانع‌شان کنیم که دست از مسخره‌بازی بردارند نه آن‌ها توانسته‌اند جلومان را بگیرند. آن‌ها نمی‌خواهند قانع شوند و ما نمی‌توانیم جلو خودمان را بگیریم. کار، مدتی‌ست که از دست شده.

تنها کار جدیدشان این است که در صفحه‌ی اعلان اتمام سهمیه‌ی روزانه، نوآوری به خرج داده‌اند و این شکلی‌ش کرده‌اند و نصب اوپرا –که یکی از روزنه‌ها بود و هست- را محدود و مشروط کرده‌اند به دسترسی ادمین.