۲۷ شهریور ۱۳۸۷

از بسم‌الله تا تسنیم

تا دیر نشده بنویسم اگر می‌خواهید شما هم گوش کنید. ساعت شش تا شش‌ونیم صبح برنامه‌ای پخش می‌شود ار رادیو جوان به نام “از بسم‌الله تا تسنیم”. قرائت قاریان مختلف را پخش می‌کند، بی هیچ تفسیر و توضیح اضافه‌ای. برنامه‌ی فوق‌العاده‌ای‌ست، فقط هم تا پایان ماه رمضان پخش می‌شود.

» به خاطر اشکال در کادر نظرات مجبور شدم پوسته‌ی اینجا را عوض کنم، موقتی‌ست. چون اینجا را با رنگ سفید بیشتر دوست دارم. دلیلش؟ بماند.
منتها اگر این پوسته را می‌خواهید اینجاست، در پوسته‌های بلاگر فارسی.