۱۷ شهریور ۱۳۸۷

جمله‌های خوب از کتاب‌های بد/ یک

افراد موفق، قدرت تعهد را می‌دانند. به عبارت دیگر، تنها باوری که جزء جدانشدنی موفقیت محسوب می‌شود تعهد است. هیچگونه موفقیت چشمگیری بدون تعهد فوق‌العاده ممکن نیست. همانطوری که می‌دانیم، پیگیری بی‌وقفه‌ی هدف، رمز موفقیت است.
» رفتار سازمانی، رضاییان

هیچ دقت کردی که یک جمله را سه-چهار بار تکرار کرد. انصافا خواندن کتاب‌های دکتر رضاییان یکی از زجرآورترین تجربیات دانشجوهای مدیریت -و هر کس دیگری که آن‌ها را بخواند- است. اما در این مورد خاص، تکرارش هیچ عیبی ندارد. رمز موفقیت آدم‌ها، در پشتکار آن‌هاست؛ در پیگیری بی‌وقفه‌ی هدف. رمز موفقیت آدم‌ها، در…

» منظورش از تعهد هم، همان “پیگیری بی‌وقفه‌ی هدف” است، همان “پشتکار”.