۰۳ شهریور ۱۳۸۷

هویجوری

اگر می‌خواهید بدانید در بلاگر چه چیزهایی به عنوان کاربر خواهید داشت این صفحه را ببینید. و اگر دلتان می‌خواهد داشبورد و صفحات مختلف تنظیمات بلاگر نمای بهتری داشته باشند استایل بلاگر فارسی را نصب کنید.

» خب البته ایراد زیاد دارد و به مرور اصلاح می‌شود، اما برای شروع خوب است.