۲۳ مرداد ۱۳۸۷

ایران: جنگ گرجستان و حمله به ایران

خبر مهم یعنی این:

اوستر پابلوگ، از گمانه‌زنی‌های بسیاری از بلاگرهای روسی نقل قول می‌کند که معتقدند غرب به روسیه امکان جنگ در گرجستان را داد تا خود بتواند به ایران حمله کند. در واقع جنگ گرجستان معامله‌ای بین غرب و روسیه بر سر ایران بوده است.

» لینک خبر در صداهای جهانی
حواس‌مان باشد که در هیاهوی المپیک و بلاگفا، غرق نشویم.