۰۹ شهریور ۱۳۸۷

اینترنت هوشمند مدل بندرعباس، استفاده کنیم یا نه؟

عرض کنم خدمت شما، خاطر مبارک‌تان باشد چند روز پیش در مورد اینترنت هوشمند نوشتم، اما گویا این مدل بندرعباسی‌ش خیلی با بقیه فرق دارد. زنگ زده‌اند و آدرس خواسته‌اند که قبض بفرستند. چنین موردی برای یکی دیگر از دوستان هم پیش آمده این مورد. برایش قبض فرستاده‌اند که شما 9000 ساعت متصل بوده‌اید.

چنین قبضی را پرداخت نمی‌کنم، چون اصلا قرار نبوده. اینترنت هوشمند یعنی اینکه پولش بیاید روی قبض تلفن، نه اینکه هر شرکتی دلش خواست بیاید قبض صادر کند و مردم را سرکیسه کند. لازم باشد شکایت هم می‌کنم ازشان بابت کلاشی مجازی و مزاحمت تلفنی.

استفاده هم بستگی به خودتان دارد، می‌توانید استفاده کنید اما هیچ قبضی را پرداخت نکنید. استفاده هم باشد برای وقت‌هایی که کارت ندارید و ناچارید.