۰۲ شهریور ۱۳۸۷

گزارش سی صفحه‌ای صندوق بین‌المللی پول از دست‌آوردها و ضعف‌های اقتصاد ايران

» لینک صفحه در فارس‌نیوز

» سهم واردات ايران از كشورهای مختلف نيز به اين ترتيب است: امارات 22 درصد، آلمان 12 درصد، چين 7 درصد، سوييس 5 درصد، فرانسه و كره جنوبی 5 درصد، ايتاليا 4 درصد، هند 3 درصد، انگليس 3 درصد، ژاپن 2 درصد و ساير كشورها 32 درصد.
بخش کوچکی از این 22 درصد امارات، مربوط می‌شود به بنزین با اکتان 95 و بخش عمده‌اش هم مربوط به صادرات مجدد کالاست به ایران؛ کالاهایی که به خاطر تحریم نمی‌توانیم بخریم و با واسطه و از طریق امارات وارد می‌کنیم. خلاصه‌ش اینکه چه می‌کنه این صادرات مجدد.

گزارش مفصلی‌ست و اگر آن‌هایی که این روزها ادعای جهان‌گشایی دارند کمی حواس‌شان -در این واپسین ماه‌های اقتدار- سر جاش باشد می‌توانند کمی از آب رفته را به جوی بازگردانند؛ البته بعید به نظر می‌رسد، بعید.