۲۷ مرداد ۱۳۸۷

اینترنت هوشمند؟ بندرعباس؟

این اینترنت هوشمند هم از آن واژه‌هاست. اگر در بندرعباس هستید و اینترنت هم که خب، دایال-آپ و حال بیرون رفتن و خرید کارت اینترنت ندارید، یک کانکشن با نام کاربری و رمز عبور 123 بسازید و شماره هم که 9713010 است. اتصال جالبی نیست اما بدک هم نیست. اصلا مگر دایال-آپ خوب و بد هم دارد، اسمش روش است. فقط اگر هوشمند است این نام کاربری و رمز عبور دیگر چه صیغه‌ای‌ست؟