۲۰ مرداد ۱۳۸۷

لذت وبلاگ؛ یابو علفی

یابو علفی جان‌دار نجیبی است که علف می‌خورد و به تمام وظایف یک یابو عمل می‌کند. نام دیگر این موجود اسب است. جان‌دارانی هستند که علف نمی‌خورند و به برخی از وظایف یک یابو عمل می‌کنند. برای دیدن این گونه موجودات نیازی نیست به جای خاصی سفر کنید. آنها همه جا هستند. از درج تصویرشان معذورم.

» یادداشت کامل “سفر استانی ما به گیلان”.