۱۷ مرداد ۱۳۸۷

ببخشید که از این کار لذت می‌برم

عرض کنم خدمت شما که همیشه باید چیزی باشد برای اعتراض، یکی‌ش هم همین اشتراکات گودریه. اعتراض می‌کنند که چرا هی تیک می‌زنی؟ خب، می‌خوانم و لذت می‌برم و به اشتراک می‌گذارم، که اصلا بنا بر همین هم هست. حالا اگر خوشتان نمی‌آید، به راحتی می‌توانید از کنارشان بگذرید. تقه زدن روی next یا کلید j خیلی هم سخت نیست، هست؟ اگر هم حالت به هم می‌خورد از دیدن اشتراکات یکی مثل بنده، در Friends Setting پنهان‌ام کن یا نه بدترش اینکه از لیست تماس‌های Gmail حذف‌ام کن. اما ازم نخواه که تیک نزنم، چون لذت می‌برم از اینکه خوانده‌هایم را با دیگران شریک شوم.
» با احترام

پ.ن:
» تازه‌شم، و خداوند Mark all as read را هم آفرید، از همان آغاز عصر گودریه.