۰۳ مرداد ۱۳۸۷

امروزت را به پای گذشته و آینده قربانی نکن

oogway در فیلم Kunk-fu Panda، لاک‌پشت سالخورده‌ای هم هست که در واقع استاد اعظم است و مرشد بقیه، به نام Oogway، قهرمان اصلی به نظرم این لاک‌پشت است نه پاندای چاق قصه. در جایی از فیلم جمله‌ای می‌گوید که از یادم نمی‌رود. گفتم اینجا بنویسم که گاهی ببینم‌اش. بد نیست شما هم بخوانیدش.

Yesterday is history, Tomorrow is a mystery, but today is a gift.

این را در جایی می‌گوید که قهرمان داستان، نا امید، بغ کرده یک گوشه و دارد به برگشت به رستوران کوچک پدرخوانده‌اش فکر می‌کند. همین جمله سرنوشت پاندای داستان را تغییر می‌دهد.

» این یک خط را هم برای کسی می‌نویسم که بسیار دوست‌اش دارم:
هیچ وقت نگذار افسوس و حسرت گذشته و شور و دلواپسی آینده، شادی امروز را از تو دریغ کند، امروزت را دریاب.