۱۴ تیر ۱۳۸۷

نکته‌های بلاگری/ قسمت چندم

» اول اینکه بروید شناسنامه‌های بلاگرتان را اصلاح کنید، زبان ما دیگر کاموا شد از بس که مو درآورد، که هی گفتیم، که هی نوشتیم، که هی فحش خوردیم، که هی حالتان به هم نخورد از بس اینجا این چیزها را خواندید؟ خب، بروید اصلاحش کنید دیگر. فقط اگر ترتیبی می‌دادند (ای بی‌تربیت) که به جای ارجاع لینک نویسنده‌ی کامنت به شناسه‌ی بلاگری، لینک می‌رفت به شناسه‌ی گوگلی (مثل این) و خودش ای‌میل را پیدا می‌کرد خیلی بهتر می‌شد، نمی‌شد؟

» دوم اینکه اگر پوسته‌ی شما از پوسته‌هایی‌ست که شخصی شده و با انتخاب زبان فارسی در تنظیمات بلاگر تغییر نمی‌کند، ابتدا دانلود و ذخیره‌اش کنید* و سپس با زدن تیک Expand در دو خط اول، متغیر تعیین زبان را اضافه کنید. کدهای زیر را پیدا کنید و کدهای کادر دوم را جایگزین آن کنید.

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

» سوم اینکه اگر پوسته‌تان را شخصی کرده باشید، هر چند در داشبورد بلاگر پیش‌نویس کامنت توکار را انتخاب کرده باشید، پوسته‌تان تغییری نمی‌کند و برعکس، همان سیستم منحصر‌به‌فرد نظرخواهی بلاگر را هم از دست خواهید داد. برای اصلاح، کدهای کادر اول را پیدا کنید و کدهای کادر دوم را جایگزین آن کنید. حالا کادر نظرخواهی وبلاگتان توکار شده و نظرخواهی خیلی راحت‌تر از آنی شده که قبلا دیده بودید. (منبع)

blogger-comment-form-placem

<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
<data:postCommentMsg/>
</a>

<b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
<b:include data='post' name='comment-form'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
<data:postCommentMsg/>
</a>
</b:if>
</b:if>

*چطوری یک پوسته را ذخیره کنیم؟
در داشبورد، روی چیدمان کلیک کنید، بعد روی "ویرایش HTML" کلیک کنید و در آخر روی "بارگیری الگوی کامل"؛ مثل عکس‌ها.

backup-blg-templates-01

backup-blg-templates-02
» خب، فعلا برای اینکه بروید بزنید و وبلاگ‌تان را بترکانید کافی‌ست.