۱۱ تیر ۱۳۸۷

دنبال چه می‌گردید؟

اگر دنبال طراحی هستید، اگر دنبال خدمات میزبانی برای وبلاگ‌تان هستید و اگر... این آدرس را هم به خاطر بسپارید: wsd.ir
» خوب شد من تبلیغات‌چی نشدم وگرنه منتهی به بدبختی و ورشکستگی می‌شد.