۳۰ خرداد ۱۳۸۷

خاک عالم

بعد از آن همه جریان در مورد نام خلیج فارس و خلیج و خلیج عربی، شرکتی به نام geeges تازه به صرافت افتاده که کاری برای حفظ خلیج فارس انجام دهد، منتها زده ترکانده خودش را و فراخوان عمومی گذاشته برای هک کردن گوگل. جا دارد همین‌جا به خاطر این‌همه بلاهت -که یکجا جمع شده- به ملت شریف ایران تبریگ بگوییم.
اگر ایران این روزها نه در گوگل -که فقط نتایج را جستجو می‌کند- اعتباری دارد و نه هیچ کجای دنیا -به جز کشورهای در پیتی مثل ونزوئلا و کومو-، به خاطر غرض‌ورزی‌های بیگانه‌ها نیست، مشکل در خودمان است، مشکل از افتخارات تاریخی خودساخته‌ی مضحک‌مان است که هنوز درگیرش هستیم، مشکل جایی در میان خود ماست. مشکل از اعتباری‌ست که نداریم و حتی به فکر به دست آوردن‌اش هم نیستیم. اعتماد، کردنی نیست که دیگران به ما اعتماد بکنند، اعتماد دیگران را باید جلب کرد. وقتی که معتمد شدی، آن وقت گوگل و دیگران، غلط بی‌جا می‌کنند به نام خلیج فارس/پارس/پرشین/هرچی نگاه چپ بکنند.
» برو دنبال جلب اعتماد، یک چیزی به دنیا اضافه کن.