۲۸ فروردین ۱۳۸۷

بازگشت ریدبرنر

خب، به سلامتی مثل اینکه ریدبرنر برگشت، امروز چند تا فیدی که برای دنبال کردن اشتراکی‌ها در ریدبرنر ایجاد کرده بودم زنده شدند (مثلا این و این که به ترتیب اشتراکی‌های فارسی و انگلیسی را با حداقل 5 بار اشتراک نمایش می‌دهد). این‌بار می‌شود فیدخوان گوگل را هم در ریدبرنر دنبال کرد.

برای این‌که بقیه را هم در لذت خوانده‌های‌تان شریک کنید، فید صفحه‌ی اشتراکی‌تان را در این صفحه وارد کنید. برای پیدا کردن فید صفحه‌ی اشتراکی‌تان می‌توانید از عکس‌های زیر استفاده کنید.

gr-shared-01
gr-shared-02