۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

غیرت

سلام. گوگل نام خلیج فارس را به خلیج عرب تغییر داد. تا حالا 600 نفر اعتراض را امضا کردند و به حدود 400 هزار نفر دیگه نیازه تا امضا کنن. پس تو هم بیا امضا کن و برای دیگر دوستانت هم بفرست.
با تشکر

این یکی از انواع اسپم‌هایی‌ست که دریافت می‌کنم، در عنوان هم نوشته "اگر ایرانی هستی و غیرت داری بیا امصا کن". شما چه جورش رو می‌گیرید؟