۱۶ فروردین ۱۳۸۷

برای آینده

» به دعوت دوست خوبم سایبرخان جامپر که همیشه به من لطف دارد و من همیشه فراری.

برای موجودات آینده -چون نمی‌دانم در هزاره‌ی پنجاه و دوم اثری از جانوری به نام انسان باقی مانده با خیر-.
سوال زیاد دارم اما یکی دو تاش که برام مهم‌تر است می‌نویسم، شاید به دست‌تان برسد و شاید، زمان شما جوابشان روشن شده باشد.

آیا سیاره‌ای به نام زمین، هنوز هم وجود دارد؟ اگر هست، آیا اثری از کسانی که خود را آقای زمین می‌دانستند و مدعی جایگاه آسمانی بودند، باقی ماند؟ آیا به آن‌ها و دنباله‌هاشان ثابت شد که موجودات حقیر و اسیر قدرت و طمع حکومت، هرگز به وارستگی نمی‌رسند؟

راستی، آیا شما هم هنوز مثل زمان ما، بر سر نفت و نان و خاک می‌جنگید و یکدیگر را می‌کشید و نفت و نان و خاک یکدیگر را به غارت می‌برید و به دروغ، دم از برپایی آزادی می‌زنید؟ یا نه، بالاخره دست‌تان آمد که خیلی هم ارزش‌اش را ندارد این دیوانه‌بازی‌ها و آرام گرفتید.

» سوال زیاد است اما بگذریم...
برای ادامه از پیمان، بامدادی، ناتان، گوشزد و مهدی حکیمی دعوت می‌کنم -تا در صورت تمایل- که بنویسند، البته اگر تا به حال ننوشته‌اند.