۰۸ اردیبهشت ۱۳۸۷

بدبختی‌های جدید

از بدبختی‌های نوین، مثلا یکی‌ش هم این است که یکی دیگر خودش را نایب تو می‌داند و به جای تو، اعتراض‌نامه‌ی معروف گوگلی -اعتراض به نام خلیج عربی به جای فارس- را امضا می‌کند و درخواست تاییدیه‌اش برای تو می‌آید. ممنونم از اینکه اینقدر به فکر بی‌غیرتی بنده هستی دوست ناشناس و ممنونم از اینکه چه می‌کنه این عرق ملی.