۲۰ فروردین ۱۳۸۷

اینتر-چرت

یک اسم برای اینترنت شرکت‌مان پیدا کردم: اینتر-چرت. هم اینترنت دارد و هم خیلی چرت است. اینترنت‌اش مال خارجی‌های خدانشناس است و چرت‌اش هم بخشی‌ست که بومی‌سازی شده. خسته نباشید می‌گم خدمت عزیزان متخصص بومی‌ساز.