۰۴ فروردین ۱۳۸۷

شکوفایی استعداد‌های نهفته با موبایل

عرض کنم خدمت شما که در این یکی دو ساله، یکی از نگرانی‌های ملت، شیوع گسترده‌ی بایگانی انواع فیلم‌های مبتذل روی موبایل‌هاست و اینکه چطور این ابزار، به پخش سریع اینگونه فیلم‌ها کمک می‌کند، تا جایی که صحبت از "پلیس موبایل" و این حرف‌هاست. اما بخشی که خیلی هم به‌ش توجه نشده، بخش استعدادیابی‌ست. هیچ می‌دانید چه استعداد‌های نهفته‌ای -به‌خصوص در بخش صدا- وجود دارد که همین موبایل باعث شکوفایی‌شان شده. به عنوان مثال یکی از همین نمونه‌ها را می‌توانید در حجم حدود 2 مگابایت دانلود و گوش کنید.
» اینکه به لهجه‌ی جنوبی‌ست به حساب توهین نگذارید لطفا، از موبایل یکی از بچه‌های آبادان گرفتم‌اش. اتفاقا فقط لهجه‌ی جنوبی برای این تکه شایسته است، گوش کنید متوجه می‌شوید. بنازم به این استعداد و این نتیجه‌گیری.