۲۴ اسفند ۱۳۸۶

شعر انتخاباتی

باز آمد صدایی از ته چاه
که به جان خانمم و الله
می‌دهم من به قاطبه پنجاه
نَقل او نقُل محفل افواه
کاین گدا را که می‌کند تامین

هست این رای‌گیری مردود
از کرامات دولت محمود
عاقبت هم به رغم میل حسود
با عنایت مهدی موعود
اجر خود می‌برند منتظرین

» اگر شما هم دلتان می‌خواهد لذت ببرید پیشنهاد اینه: شعر رو کامل بخونید.