۱۶ اسفند ۱۳۸۶

جانشین ریدبرنر

از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون، من یکی دو تا فید از ریدبرنر گرفته بودم و به قول بامدادی -که خبر خاموشی ریدبرنر رو هم نوشته- در فیدبرنر سوزوندم -البته قصدم پختن‌شون بود، منتها من فقط نیمرو بلدم درست کنم-. اما خب، ریدبرنر- چند روزی هست که رفته روی هوا و مطالب گلچین شده‌ای هم وجود نداره. اما جانشین ریدبرنر چیزی نیست جز RSSmeme. زبان فارسی نداره و امکان گرفتن فید به شکل ریدبرنر هم وجود نداره اما اون Similar stories رو دریابید که خیلی جالبه.

» نکته‌ی باحال: می‌تونید در همون صفحه کامنت بگذارید.