۱۳ اسفند ۱۳۸۶

و خداوند کلیک‌کنندگان را دوست دارد، از هر قماش

ای کسانی که بدجوری به GR ایمان آورده‌اید، بدانید و آگاه باشید که خداوند Mark all as read را هم آفرید، هه‌هه.