۰۹ اسفند ۱۳۸۶

و باز هم تبخیر‌

خدمت شما عرض کنم که چرا فکر می‌کنیم حق ما نیست در مورد تبخیر وبلاگ‌مان سوال کنیم؟ چرا فکر می‌کنید باید آرشیوتان را از دسترس خارج کنید و بعد ای‌میل بزنید به حضرات اداره‌ی مبارزه با وبلاگ؟ مگر این همه وقت نمی‌گذارید برای یک یادداشت؟ نکنید این کارها را، ای‌میل زدن هم یک‌جورهایی حق مسلم ماست.

در مورد تبخیر بلاگر هم من هنوز پیگیر هستم که چرا صفحات نظرخواهی بلاگر باز نشده و هنوز هم جواب دو تا ای‌میل قبلی را نگرفته‌ام. اما خب، چیزی که خوبش را داریم روست که خدا به جای پول داده، پس باز هم ای‌میل می‌زنیم. این حضرات اداره‌ی مبارزه با وبلاگ نمی‌کنند با چند تا وبلاگ‌نویس باحال -ا... من و جادی و روبو رو کجا می‌برید؟- رفیق بشوند و گزارش تبخیر‌های نادرست را بگیرند. گفتم این را بنویسم برای دوستانی که پیگیر وضعیت بلاگر بودند.

» این یادداشت هم محض تست لایو-رایتر بود که داشت جفتک می‌انداخت و هم برای اعلام برگشت.