۱۰ اسفند ۱۳۸۶

زمانی برای تکمیل بدبختی

می‌دانی، بدبختی از وقتی کلید می‌خورد و شروع می‌شود که عده‌ای، باحق یا ناحق، تصمیم می‌گیرند برای بقیه تکلیف معین کنند. اما این جرقه، یعنی بدبختی، زمانی پا می‌گیرد که آن بقیه، به تصمیمات ناحق اعتراض نمی‌کنند و کار به جایی می‌رسد که آن عده‌ی کم، تمام اعتراضات به حق بقیه را هم سرکوب می‌کنند. اما هنوز هم این بدبختی تکمیل نشده. بدبختی زمانی تکمیل می‌شود که آن بقیه، به این بدبختی رضا می‌دهند و تازه، با سرخوشی تمام، حتی از آن عده خواهش می‌کنند که بیایند جلو و هدایت‌شان کنند، و آینده‌شان را می‌سپرند دست آن عده، یعنی در واقع، آینده‌شان را می‌دهند به باد، باد سیاه.