۰۴ اسفند ۱۳۸۶

اما این رسمش نیست‌ها

خدایا شکرت، این همه آدم جور-و-واجور و رنگ‌به‌رنگ از توی کیسه‌ی خلقت درآوردی ریختی توی دنیا، این همه آدم باحال سیگاری هم که روونه کردی قاطی‌شون. اما د آخه عشقی، بالاغیرتا، قسمت ما از همسایگی این جماعت سیگاری، باید همین چند تا بی‌وجود بی‌شعوری باشه که از صبح تا شب توی راهرو ول‌چرخ می‌زنن و سیگار چس‌دود می‌کنن؟
این رسمش نیست جون داداش، از ما گفتن.