۰۳ اسفند ۱۳۸۶

زکات‌دهندگان نوین

زکات‌دهندگان نوین، دسته‌ای از افراد ذکور و اناث هستند که هر سال در آزمون کارشناسی ارشد شرکت می‌کنند و در روز برگزاری آزمون، به هر فلاکتی که شده، به قصد قربت، پرداخت ذکات هر ساله -که همان حضور در جلسه‌ی آزمون است- و دیدن روی ماه دیگر ذکات‌دهندگان*، حضور فیزیکی‌شان را در محل برگزاری آزمون به هم می‌رسانند، هم‌چین. این دسته از افراد که همواره بعد از برگزاری آزمون، از قبولی خود در بهترین گزینه مطمئن هستند، همیشه هم رد می‌شوند تا پایه‌شان قوی و قوی‌تر گردد.
هنوز برای کارشناسان و دانشمندان، روشن نیست که ذکات‌دهندگان نوین، این همه اعتماد به نفس را از کدام گوری می‌آورند.
* تریپ دور هم باشیم و اینا.

» من هم این افتخار رو پیدا کردم که در این سن و سال و سر پیری، به عضویت افتخاری این گروه دربیام. البته امیدوارم این عضویت افتخاری، به عضویت دائمی تبدیل نشه.
عزت زیاد