۳۰ بهمن ۱۳۸۶

یک فنجان نمدونم چی‌چی برای گیک‌ها

فروشگاه اینترنتی انگاره تازه تازه از تنور درآمده، پس بشتابید. فعلا با ماگ وردپرس -فارسی نداره حیف- و ماگ فیس‌بوک. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بینندگان، برای این دوستان آروزی موفقیت دارم.
ما دوباره رفتیم، عزت زیاد.