۰۸ بهمن ۱۳۸۶

پشت نکن، هیچ وقت

1- به مشکلات پشت نکن، هیچ وقت. در عوض باهاشون بجنگ، تا می‌تونی. ما هم قول می‌دیم سر مزارت گل بگذاریم؛ تا یاد "آدمی که زیر بار مشکلات جون داد اما به‌شون پشت نکرد" رو گرامی بداریم، هر سال. خلاصه ما به یادت هستیم، خود دانی.
2- به هیچ دشمنی هم پشت نکن، در هر اندازه‌ای که هست، به‌خصوص اگر اون دشمن اهل یکی دو جای خاص باشه.
3- به دوستانت هم پشت نکن، و به خویشانت هم. چون اونی که از پشت خنجر می‌زنه دشمن نیست خره، معمولا یک دوست -ترجیحا نزدیک- این کار رو بهتر، تمیزتر و سریع‌تر انجام می‌ده؛ بدون اینکه بفهمی از کجا خوردی.
4- باز هم به دوستانت پشت نکن، چون هر دوستی یک دشمن بالقوه‌س، و خب، نقاط ضعف تو رو هم که عین کف دستش می‌شناسه دیگه. خدا بیامرزه‌ت، جوون خوبی بودی به گمانم.
5- به بهشت هم پشت نکن، جهنم نمای خوبی نداره، حتی برای تماشا، چه برسه که بخوای بری دنبال اقامت دائم و اینا. دلت رو به قیر و قیف و این چیزها هم خوش نکن، اون‌ها مال قدیم ندیم بود.
6- به ما هم پشت نکن، تا جایی که می‌تونی. چون ما بهترین دوستای تو هستیم، در جریانی که.