۰۳ بهمن ۱۳۸۶

آیا بلاگر، به رحمت ایزدی پیوسته؟

آقا سید مهدی حسینی، خبر داد که بلاگر تبخیر شده. البته خودم حدس می‌زنم تبخیر نشده و ندیدن صفحه‌ی ورودی، گندی‌ست که سرویس‌دهنده‌های اینترنت می‌زنند. اما اگر از بلاگر استفاده می‌کنید و برایتان تبخیر شده، لطف کنید خبر بدهید، همین‌جوری.
» پیشنهاد می‌کنم برچسب داتک در وبلاگ دیگ‌لی را بخوانید، به‌خصوص آن جاهایی که با پیگیری دیگ‌لی بزرگ، بلاگر باز می‌شود.